Organisatie

Diversity Joy

Onderneming

Diversity Joy is een collectief van sociaal ondernemers die hun krachten bundelen om een verschil te maken. Ons werk wordt gedreven door één centrale vraag: hoe halen we het beste uit elkaar?  In onze snel veranderende wereld is samen werken, -wonen, -leren & -leven niet vanzelfsprekend. Onderlinge verschillen in cultuur, leeftijd, religie, en meer, kunnen ons verarmen en verrijken. Wanneer we geen werk maken van diversiteit dan leiden onderlinge verschillen vaak tot ruis in de communicatie, spanning, onbegrip en conflicten. Diversiteit vraagt om aandacht en investering. En: diversiteit loont. Als we kunnen spelen met verschillende perspectieven en we de daarmee verbonden spanning op een constructieve manier kunnen 'dragen' dan opent diversiteit nieuwe mogelijkheden van creativiteit en innovatie. 

Deel dit:
Contactpersonen van Diversity Joy