Organisatie

Gemeente Amsterdam

Ik:
 - ben een praktisch denker en doener
 - stel vragen die er toe doen en luister zo open mogelijk
 - communiceer helder en open
 - vertaal graag ingewikkelde kwesties naar begrijpelijk Nederlands
 
Mijn kwaliteiten liggen met name op het vlak van snel, helder en scherp analyseren, ontvangers van die analyse daar met inlevingsvermogen in meenemen, scherp en actief luisteren, het creëren van een goede sfeer en verstandhouding waardoor de zoektocht naar de achtergronden van tegenstelde belangen en het dichter bijeen brengen daarvan een grotere kans van slagen heeft. Daarbij beschik ik over het vermogen het grotere belang én de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. Ik ben in staat om te relativeren op de momenten dat het moet en te enthousiasmeren op de momenten dat het kan.

Deel dit:
Contactpersonen van Gemeente Amsterdam