organisatie

Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA)

Non-profit

 
Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) is een leegstandsbeheerder die ruimte biedt aan maatschappelijk initiatief, startende ondernemers, kunstenaars en ander creatief talent. LOLA verzorgt met lokale kwartiermakers verantwoord leegstandsbeheer voor gebouw en omgeving en brengt panden tot leven. Daarmee lost LOLA niet alleen de korte termijn vraagstukken van de eigenaar op, maar wordt daadwerkelijk waarde toegevoegd voor de eigenaar, de gebruiker, de buurt en de stad.
LOLA is opgericht in samenwerking met Urban Resort, de Vrije Ruimte, Lokale Lente, de Culturele Stelling van Amsterdam en STIPO om een antwoord te bieden op het passief leegstandsbeheer van antikraakbureaus.


Projecten zijn onder meer:
- Lola Luid, een broedplaats en community project dat sinds 2014 achtereenvolgens in drie voormalige schoolgebouwen in Nieuw-West is gevestigd. Tientallen kunstenaars, ambachtslui, startende ondernemers, buurtinitiatieven en maatschappelijke organisaties zijn er gevestigd. Daarnaast hebben verschillende startende bewoners hun horeca-bedrijf op kunnen zetten bij Lola Luid en worden er tal van buutinitiatieven ontplooit alsmede projecten met de ongedocumenteerden die in hetzelfde gebouw zijn gevestigd. www.lolaluid.nl
- LOLA BAE, invulling van twee kantoorgebouwen in het Amstel III gebied als creatieve en maatschappelijke broedplaats met als doel om de transformatie van kantoorgebied naar gemengd stedelijk gebied te verbinden aan de Bijlmer gemeenschap. www.lolabae.nl
- Lou Oudenoord. Transformatie van de voormalige Hogeschool op Oudenoord 330-370 in Utrecht in een dynamische broedplaats met 180 gebruikers, en een lunchroom. www.lououdenoord.nl
- Lola Lik was een grote broedplaats in het hoofdgebouw van de voormalige Bijlmerbajes, naast het Azielzoekerscentrum. Creatieve ondernemers, bedrijfjes, vrijwilligersorganisaties gingen verbindingen aan met bewoners uit het AZC en droegen bij aan de integratie en werktoeleiding van vluchtelingen en statushouders. www.lolalik.nl

Deel dit:
Contactpersonen van Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA)