organisatie

Mama Louise

Onderneming, Non-profit

www.mamalouise.nl


 


Stichting Mama Louise ondersteunt Gemeenten, vastgoedeigenaren en andere spelers in het lanceren van
initiatieven in leegstand en in het stimuleren van de wijkeconomie van binnenuit. Mama Louise legt de nadruk op
het bundelen van de aanwezige maatschappelijke energie en schept ruimte voor organische ontwikkeling. Door
kennis, kunde en ambitie van buurtbewoners, ondernemers en andere directe belanghebbenden voorop te stellen,
werkt Mama Louise mee aan vitalere wijken. De aanwezige potentie wordt voortdurend in kaart gebracht,
gekoppeld aan bestaande en nieuwe netwerken en door creatieve toevoegingen zichtbaar gemaakt voor een
groter publiek. Mama Louise heeft initiatieven gelanceerd zoals de Wisselwinkel, Toko, Salon en Pekmarkt 2.0.

Deel dit:
Contactpersonen van Mama Louise
Personen verbonden aan Mama Louise