organisatie

Stichting Noorderpark

Non-profit

Om de samenwerking tussen de organisaties in en om het park te stimuleren en bewoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van het Noorderpark, is eind 2013 de Stichting Noorderpark Trust opgericht. Met een bestuur van bewoners uit de omliggende buurten en een kleine organisatie, probeert de stichting initiatieven van bewoners te faciliteren en de optimale condities te scheppen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst, leeftijd, opleidingsniveau of talent.


Doelstelling
Het versterken van de levendigheid in het Noorderpark, door het stimuleren en ondersteunen van een gemengd leven vol met ontmoetingen tussen alle soorten bewoners en gebruikers in het park, alsmede bewonersparticipatie, initiatief, zelforganisatie en zelfwaardering van buurtbewoners en ondernemerschap in en om het park.

Deel dit:
Contactpersonen van Stichting Noorderpark