organisatie

UrbanBoost

Onderneming, Netwerkorganisatie, Overheid, Informele groep

UrbanBoost richt zich in de basis op kleinschalige en grootschalige gebiedsontwikkeling door het opzetten van eigen projecten en het uitvoeren van opdrachten. 

In vrijwel alle projecten van UrbanBoost staat de eindgebruiker centraal als actieve participant binnen de projecten gebruikmakend van methoden als placemaking.


URBANBOOST (http://urbanboost.nl)
Opgericht in 2014 en voortgekomen uit een persoonlijk initiatief in Amsterdam Bos en Lommer (http://boloboost.nl) om de buurt op een positieve manier op de agenda te zetten. Ik kreeg daar zoveel energie van dit ik in 2014 besloot om mijn baan op te zeggen en voor mezelf te beginnen.

Voorbeelden: 
Openluchthotel van Schaffelaar - https://urbanboost.nl/hotel-van-schaffelaar-the-city-at-eye-level/
Gemaal Mercatorstraat - https://urbanboost.nl/urbanboost-op-overheid-in-contact/


REGENWACHT (http://regenwacht.nl)
Gestart vanuit een onderzoeksproject van Amsterdam Rainproof om zoveel mogelijk burgers bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast en -schade te verminderen als gevolg van de steeds hevig worden regenbuien.
Sinds 2019 geprofessionaliseerd als zelfstandig entiteit. We hebben nu ook hittestress - de opwarming van de versteende stad in de steeds heter wordende zomers - toegevoegd aan onze uitdaging. In Amsterdam Oost we het eerste Regenwachtstation (https://www.facebook.com/RWSMiddenmeer/)opgezet om direct in contact te komen met bewoners en ondernemers.
Na de Amsterdamse Regenwacht (http://regenwacht020.nl) rollen we nu ook uit naar Eindhoven en Rotterdam, met als doel om zoveel mogelijk steden te bedienen.


O-TEAM (https://www.oteam.nl/)
Het Ontwerpteam (O-team) helpt lokale overheden bij het oplossen van complexe ruimtelijke vraagstukken. Het onafhankelijke team bestaat uit drie experts die opereren namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) . Door het inzetten van de kracht van ontwerpend onderzoek en het multidisciplinaire O-team ontstaan er verrassende oplossingsrichtingen vanuit verschillende invalshoeken.


 

Deel dit: