Organisatie

Stadmakerscoöperatie


De overheid heeft zich in de afgelopen decennia in toenemende mate eigenaar gemaakt van de stad en van het ontwerp en uitvoering van beleid. Dat was met de beste intenties en Nederland heeft mogelijk een van de allerbeste ambtelijke stelsels in de wereld.Maar de ¨bottom-up¨ wereld ontwikkelde zich ook. Bewoners kunnen en willen meer zelf. Burgerschap is misschien wel co-ownership, samen eigenaar van de gemeenschap. De centrale en institutionele rol van de overheid ontnam en beperkte vaak de initiatieven vanuit de leefwereld en daarmee ook veel bewoners een ¨sense of relevance¨, het gevoel een verschil te kunnen maken en relevant te zijn, een bijdrage te kunnen leveren.De bottom-up wereld is volwassen aan het worden, professioneler ook, met alle voor en nadelen daarvan overigens. De overheid weet dat en weet ook dat ze het niet zelf en alleen kan. Dat draagvlak en betrokkenheid van groot belang is, dat ze voor de burger werkt maar ook met de burger kan werken. Mede door de aanstaande Omgevingswet zoekt de overheid in toenemende mate naar samenwerking en Stadmakers zijn de verbinders, de samenbrengers. Stadmakers weten hoe de leefwereld werkt en hoe die kan samenwerken met de systeemwereld.Stadmakers inspireren en katalyseren de samenwerking tussen verschillende actoren, als bewoner, ambtenaar, projectontwikkelaar, (professionele) initiatiefnemer en soms ook als bestuurder. Stadmaken is geen functie, het is een attitude en een vak en het is van belang om te herkennen dat Stadmakers daarom ook binnen overheden kunnen zitten, of bij ontwikkelaars of instellingen en vaak natuurlijk.De StadmakersCooperatie is van de leden en ondersteunt de beweging door samen te brengen, projecten te doen, te leren en krachten te bundelen. Een gemeenschap die samen optrekt, elkaar helpt als het even tegenzit, van elkaar leert en de herkenning van het Stadmakerschap stimuleert in de relevante gremia.Als je je inschrijft bij StadmakersOnline ben je automatisch lid van de StadmakersCooperatie. Het is een vereniging van leden die ook de zeggenschap hebben. In de komende maanden zullen we op stoom komen: we gaan goedkope werkplekken maken voor Stadmakers, elkaar verzekeren als dat nodig is, opdrachten binnen halen en samen uitvoeren. We zullen elkaar, plekken, opdrachten en inspiratie kunnen vinden. En ook maken we de StadmakersCooperatie samen dus alle ideeën en bijdragen zijn welkom.

Deel dit:
Standaardlocatie
Contactpersonen van Stadmakerscoöperatie
Personen verbonden aan Stadmakerscoöperatie
Activiteiten in de toekomst
Activiteiten in het verleden
Activiteiten in het verleden (als mede-organisator)
Vragen van Stadmakerscoöperatie
4 berichten van Stadmakerscoöperatie