Bericht

Stimuleringsfonds: 10 maart indiening Anders Werken aanvraag

Geplaatst op 2 maart 2020, 12:09 uur

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, gericht op co-creatie op lokaal niveau. Deze open oproep biedt de mogelijkheid voor gemeenten om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk, vanuit een integrale ontwerpbenadering, aan de slag te gaan met actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente. Deadline voor indienen is 10 maart 2020.

https://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/open_oproepen/

Illustration
 
Deel dit: