Activiteit

Werkconferentie Toekomstkdenken in onderwijs en openbaar bestuur

vrijdag 17 juni 2022 , 10:30 - 16:30 uur
Illustration

Wat hebben jonge mensen nodig om de uitdagingen van de toekomst tegemoet te treden?
Hoe krijgt het belang van kinderen en toekomstige generaties een plek in de gemeentepolitiek?
Hoe geven we een stem aan datgene wat (nog) niet direct hoorbaar is?

Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club, Academie voor Onzekerheidsvaardigheid) en Anne Graswinckel (Keunstwurk en onderwijsprogramma Arcadia) organiseren een werksymposium Toekomstkunde voor docenten van zowel BO als VO.


Een ochtend vol inspiratie, een artistieke ervaring rond de lunch en ‘s middags een praktische werksessie met ideeën en werkvormen die
het langetermijndenken kunnen aanwakkeren bij jonge mensen. Op deze manier proberen we de toekomst een plek geven in de leefwereld van het kind.

Samen met docenten, educatiemakers, kunstenaars en beleidsmakers onderzoeken wij toekomstkunde en het lange termijndenken.

Dagticket: € 65,- 
Kortingsticket: € 32,50
Het is ook mogelijk om delen te volgen.
De middagsessie voor raadsleden en toekomstambassadeurs kan via zoom worden gevolgd.

GEEF JE HIER OP

PROGRAMMA
10.30 Inspiratieochtend met Verdiepings-sessies van o.a.:

Floor Ziegler (Stadmakers coöperatie): Radicaal luisterenMerlijn Twaalfhoven (The Turn Club): Hoe doorbreken we een spiraal van polarisatie? 
Anne Graswinckel (Arcadia): Een Verdwaalatlas als gids door een onzekere wereld.
Bert Blase (voormalig burgemeester Heerhugowaard): Experimenten met burgerparticipatie
Miranda Willems (coördinator Plekberaad voor de toekomst): Een plek voor toekomstige generaties in de gemeenteraad
Laura Mentink Het Parlement der Dingen - hoe geven we het niet-menselijke een stem? 

12.45 Lunch en tijdwandeling
Lunch met muzikale en poëtische toekomstervaring, waarin je een geluidsreis maakt door de tijd in een samenspel tussen kunst, wetenschap en jouw eigen verbeelding. We hebben twee versies: een volwassen en een kinderversie. Je ervaart het project en onderzoekt de mogelijkheid om het toekomstdenken ook in je eigen omgeving toe te passen.

14.30 Werkmiddag:
A - voor docenten en onderwijsmakers:
Heleentje Swart - Spark the Movement: Wat is groene pedagogiek, en hoe maken we toekomstgericht onderwijs?
Anne Graswinckel - Keunstwurk: Hoe kan het vak Toekomstkunde een plek krijgen in het volle schoolprogramma? Wordt toekomstkunde een integraal onderdeel van burgerschap? Wat heeft zo’n vak nodig en wat zijn de doelen? Met de Verdwaalatlas in de hand maken we grote thema’s klein.

B - Voor raadsleden en toekmstambassadeurs: hoe gaan we een Plekberaad over de toekomst in jouw gemeente organiseren? 
O.l.v. Miranda Willems, Klaas Sietse Spoelstra en Merlijn Twaalfhoven.


16:00 Talkshow waarin we ideeën pitchen, kruisbestuivingen onderzoeken en samenwerkingen aangaan.


16:30 Afsluiting met muziek en drankje

 

OVER DE SPREKERS:

Floor Ziegler: hoe samenwerkingen tussen overheid en burgers kunnen slagen - radicaal luisteren 

Hoe geven we meer ruimte aan bewoners die kunnen en willen bijdragen aan thema´s, vraagstukken of oplossingen in hun buurt of wijk? Sommige taken zijn echt voor de overheid, maar soms kunnen bewoners iets beter en soms kunnen we heel goed samenwerken. Floor neemt ons mee langs die voorbeelden en haar aanpak om duurzame samenwerkingen te organiseren rond thema´s, sleutelfiguren en plekken.

Floor Ziegler is één van de oprichters van de StadmakersCooperatie, een netwerk van 3.000 maatschappelijk initiatiefnemers in heel Nederland. Zij zetten zich in om het¨vermogen¨ in de samenleving beter te benutten en ¨systeem- en leefwereld¨ bij elkaar te brengen. Dat is niet zo moeilijk als het lijkt en er zijn veel fantastische voorbeelden uit het land. 

 

Bert Blase: Hoe kan vergaande burgerbetrokkenheid in het lokale bestuur slagen?
Het lokale bestuur ligt in het brandpunt van de meest uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen. Als je daar goed op wilt inspelen, kom je er niet altijd uit met 'hoe het altijd ging'. Veel zaken in gemeenten en in de lokale democratie hebben baat bij een frisse blik. Je kunt daarbij concreet denken aan de opzet van het formatieproces na de verkiezingen, het vergroten van de transparantie in het politiek-bestuurlijke proces of het opzetten van een burgerbegroting of burgerberaad. Op ieder van deze thema's is op meerdere plaatsen in ons land ervaring opgedaan. Bert Blase vertelt er over.

Bert Blase (63) heeft ruime bestuurlijke ervaring als burgemeester en heeft in de loop der jaren talloze projecten op het gebied van democratische vernieuwing geleid. Hij is gepokt en gemazeld in de politiek-bestuurlijke praktijk en heeft goed zicht op de do’s en don’ts van collegiaal bestuur. Hij brengt zijn ervaring over met inspiratie en humor en bovenal met een scherp oog voor de soms weerbarstige praktijk.

 

Merlijn Twaalfhoven: Hoe doorbreken we een spiraal van polarisatie? 

De wereldproblemen van nu kunnen we niet met conventionele methoden oplossen. Door met een kunstenaarsmindset naar de wereld te kijken, kunnen we denkpatronen doorbreken, nieuwe invalshoeken en perspectief vinden, ook als de situatie uitzichtloos lijkt. Merlijn neemt je mee in hoe je de kunstenaarsmindset kan gebruiken om een spiraal van polarisatie te doorbreken.

Merlijn Twaalfhoven is oprichter van The Turn Club en werkte als componist in conflictgebieden (Palestina, Syrië, Cyprus) vluchtelingenkampen (Jordanië) en favela’s (Brazilië). Hij zag hoe muziek een verbindende kracht heeft en besloot ook in Nederland op zoek te gaan naar manieren om verschillende groepen mensen samen te brengen.  Met verbeeldingskracht, schoonheid en creativiteit wil hij wereldproblemen te lijf gaan. Dit beschreef hij uitgebreid in zijn boek ‘Het Is Aan Ons’, een inspirerend werk waarin hij iedereen inspireert de kunstenaar in zichzelf naar boven te halen. 

 

Heleentje Swart: Hoe betrekken we het onderwijs structureel bij een beweging naar een circulaire economie en een duurzame wereld?  
Als facilitator van de beweging heb ik brede ervaring in het onderwijs: ik gaf les op het VMBO, het MBO en bij RUG-Campus Fryslân. Ook werkte ik 6 jaar als coördinator duurzame innovatie bij Nordwin College. Daarvoor was ik als antropoloog lange tijd intensief betrokken bij projecten in India. Dit combineerde ik met werk in de zorg. Met mijn man woon ik in een kleine boerderij vlak bij het Lauwersmeer. Samen hebben we drie volwassen kinderen, een schaap, kippen en een bijenvolkje.

 

Anne Graswinckel (Arcadia): Een Verdwaalatlas als gids door een onzekere wereld.

Het streven naar waarheid en schoonheid is een activiteit waarin we ons hele leven kind mogen blijven. Anne Graswinckel vertelt over ‘De Kunst van het Verdwalen’, een gids voor leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs waarmee ze samen ontdekken te verdwalen.

Anne Graswinckel werkt bij Keunstwerk, een expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurskunst en professionele kunst. Ze creeert duurzame verbindingen in de cultuureducatie om kinderen (en hun omgeving) waarachtigere en sterkere verhalen te laten vertellen en is mede-auteur van het boek ‘De Kunst van het Verdwalen’.

 

Klaas Sietse Spoelstra: Wat weerhoudt ons ervan een goede voorouder te zijn?

Eigenlijk zijn we allemaal Ministers van de Toekomst. Helaas verwaarlozen veel mensen hun rol. Hoe zorg je ervoor dat mensen meer verantwoordelijkheid voelen? Hier gaat Klaas Sietse Spoelstra op in aan de hand van plekken  die ons gaan overleven. 

Klaas Sietse Spoelstra is medeoprichter van het Ministerie van de Toekomst. Hij is ervaren veranderaar en ontwikkelt vanuit de maatschappelijke humus van trends en inspiratie nieuwe concepten voor bedrijven, overheden en instellingen. 


Miranda Willems: Een plek voor toekomstige generaties in de gemeenteraad.

Miranda Willems is coördinator van het Plekberaad voor de Toekomst. Ook is ze toekomstdenker en werkt ze met Lab Toekomstige Generaties, een lab waarin manieren worden ontwikkeld om je actief te verhouden tot de mensen die nu nog niet geboren zijn. We kunnen namelijk al relaties bouwen met mensen die tegenover ons zitten, maar hoe doen we dat met mensen die niet voor ons zitten, die verwijderd zijn in de tijd? Miranda laat ons zien wat daarin wel mogelijk is en hoe we ons hun wereld kunnen voorstellen. 

 

Laura Mentink: Hoe geven we het niet-menselijke een stem?

We kunnen de wereld vanuit het gezichtspunt van andere mensen, dieren, planten en zelfs objecten bekijken door ons ermee te vereenzelvigen. Via rollenspellen is het mogelijk om andere personen en zaken een stem te geven in een theatraal ‘parlement der dingen’. Aan de hand van het boek van Bruno Latour, onderzoekt Laura Mentink hoe je het niet menselijke een stem kunt geven. 

Laura Mentink  is toneelspeler en tekenaar. daarnaast is ze werkzaam als co-schrijver, dramaturg en fietscourier. ze tekent situaties en processen en figuren, om te onthouden, te verhelderen, vast te leggen, en soms gewoon, omdat bepaalde situaties of personen of objecten ontroeren.

Locatie
stationskwartier leeuwarden
Snekertrekweg 1, Leeuwarden
Kosten toelichting
Toegang €65 of €32,50
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: