Activiteit

Ledenvergadering en gedachtewisseling De StadmakersCoöperatie

donderdag 18 februari 2021 , 15:00 - 17:00 uur

Een coöperatie is een vereniging, heeft een bestuur en leden hebben de zeggenschap. Formeel zijn alle personen die zich hebben aangemeld op stadmakersonline.nl lid van de StadmakersCooperatie. Ben je nog geen lid dan is dit wellicht een mooi moment om dat te worden en een profiel aan te maken. Dit is een kleine moeite maar wel veel waard. Aangezien steeds meer fondsen, projectontwikkelaars, Gemeenten en Ministeries de lokale Stadmakers weten te vinden via dit platform waar inmiddels 500 Stadmakers op staan. 


Dit jaar willen we de coöperatie een stap verder brengen en steviger maken. Door de krachten nog meer te bundelen kunnen we samen meer doen en krijgen een steviger gezicht naar buiten, als beweging in Nederland. In het samenwerken op lokale en landelijke maatschappelijke thema’s en plekken. In het uitvoeren van opdrachten, meedoen aan aanbestedingen, tenders, lobbywerk, fondsen werven en wellicht zelfs in de verkiezingsprogramma's een rol spelen. Om kennis en ervaring uit te wisselen en oplossingen te bedenken voor gemeenschappelijke uitdagingen, valkuilen en obstakels in ons Stadmakerswerk. 


Op donderdag 18 februari van 15:00 tot 17:00 uur, organiseren wij een online ledenvergadering met een klein formeel deel en een deel waarin we met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van de vereniging, wat kan die betekenen en wat heeft die nodig. Fijn als je erbij bent, ook als je geen lid bent.

Deelname via: https://meet.google.com/gsj-amaj-ksv


Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Bespreking financiën 2019-2021, geen besluit
4. Toelichting Floor en Teun over recente en toekomstige activiteiten
5. Verkiezing nieuwe bestuursleden:
 - Maureen Klijn, stadmaker en Raadslid in Tiel
 - Marian Counihan, stadmaker uit Groningen
 - Jeffrey Grouwstra, fotograaf en Stadmaker uit Den Haag
6. Korte introductie van Safka Overweel van stichting DOEN
7. Korte uitleg van Jetske van Oosten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie over nieuwe regeling
8. Gesprek over wat de StadmakersCooperatie kan toevoegen
9. Gesprek over wat leden nodig hebben
10. Gesprek over wat leden kunnen bijdragen
11. Vragen en afronding

 

Locatie
https://meet.google.com/gsj-amaj-ksv
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Deel dit:
1 reactie

Peterpaul Kloosterman

wo 3 februari 2021 11:11
Ha Teun, ik heb em in mijn agenda gezet! Ik heb helaas tot uiterlijk 16.15 uur. Tot dan!