Activiteit

Masterclass 'Participatie in Plannen met Ruimtelijke Impact'

donderdag 23 januari 2020   |   15:00 - 17:00 uur   |   Meld je aan bij Melika Levelt,...

Heb je een plan voor een buurtmoestuin, binnenstedelijke herontwikkeling of duurzame energieopwekking? Hoe zorg je dat dit plan gedragen gaat worden door belanghebbenden? Participatie! Maar hoe? NWO-SURF-project R-LINK presenteert Het Omgevingscanvas, voor iedereen die plannen maakt met een ruimtelijke impact.

Er zijn veel tools voor participatie. Die helpen een gemeente bijvoorbeeld om te bepalen aan wat voor steun een initiatief van bewoners behoefte heeft. Of om te bepalen welke mate van participatie gezien de fase van beleidsvorming en het onderwerp realistisch is. Ook zijn al veel procedures of werkvormen bedacht om mensen te betrekken. Denk aan een burgerpanel, focusgroep, e-participatie, praatcafé. Tools hebben echter minder aandacht voor de inhoud van het gesprek. Hoe zorg je dat in het gesprek dat naar boven komt wat je plan echt verrijkt en helder wordt welke verschillende waarden in het geding zijn met betrekking tot je project?

Het Omgevingscanvas
Over wat waardevol is valt te twisten. Dat gesprek moet worden gevoerd wil je in een proces niet voor verrassingen komen te staan (weerstand) én wil je de beloftes van participatie waarmaken. In het geval van gebiedsontwikkeling zitten waarden niet alleen in het project, maar juist ook in de plek. Het Omgevingscanvas helpt je om hier stapsgewijs zicht op te krijgen, met elkaar in gesprek te gaan en keuzes te maken.

Wil je dit zelf ervaren zodat je het misschien ook kunt toepassen in je eigen project? Kom dan naar de masterclass Werken met het Omgevingscanvas die Hogeschool van Amsterdam, Urban Technology in samenwerking met Amsterdam Smart City heeft ontwikkeld.

kosten gratis
doelgroep:  Alle volwassenen
locatie Meld je aan bij Melika Levelt, via m.levelt@hva.nl. Het aantal plekken is beperkt! De Masterclass vindt plaats in het Amsterdam Smart City Lab, Kattenburgerstraat 5, gebouw 002A, Marineterrein Amsterdam.
aanmelden Aanmelding vooraf noodzakelijk
Geplaatst door

Nancy Zikken