Aanbod

Imagineer in de leefomgeving

Coaching, Ondersteuning, Activiteit/evenement, Burenhulp / informele zorg, Maatschappelijke dienstverlening / participatie, Clienten / burgerbelang, Kunst/cultuur/creatief, Coaching (persoonlijke ontwikkeling)
leeftijd vanaf 18 jaar

Imagineering is een samentrekking van de Engelse woorden 'imagination' (verbeelding) en 'engineering' (techniek). Ik geef initiatieven, organisaties en projecten zicht op het huidige functioneren, en maak inzichtelijk waar imagineering nieuwe mogelijkheden en kansen biedt. Ik doe een voorstel van aanpak, planning en ondersteun de implementatie waar nodig. Daarbij staan de menselijke maat en waardigheid altijd centraal.

Illustration
 
2 afbeeldingen